Montessori-lastentalo ry:n toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen hallitus jatkaa toimintaa tehtyjen linjausten mukaisesti. Hallituksen keskeiseen tehtäväkenttään kuuluvat työnantajatehtävät, montessoripedagogiikan edistäminen, varainkeruu sekä päiväkodin toiminnan varmistaminen.

Yhdistyksen tiedottamista parannetaan. 

Yhdistyksen hallituksen toimintaohjeen laatimista jatketaan. Tämä toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata hallituksen jäsenten toimenkuvia sekä hallituksen käytäntöjä.

Yhdistys järjestää syksyisin Montessori-iltamat. Muista varainkeruukampanjoista päätetään hallituksessa toimintakauden aikana.

Päiväkodin toiminnan kehittäminen

Päiväkodin toiminnan tukeminen ja seuranta on yhdistyksen hallituksen yksi painopistealue. Päiväkotimme tarjoama päivähoito on Montessoripedagogiikan mukaista. Yhdistys on rekisteröity työnantaja päiväkodin henkilökunnalle ja yhdistys huolehtii siitä, että päiväkodin henkilökunnalla on riittävä koulutus ja pätevyys tehtäviinsä.

Yhdistys osoittaa jäsen- ja kannatusjäsenmaksuina sekä erilaisilla kampanjoilla hankittuja varoja päiväkodin käytettäväksi retkiin, kulttuuritapahtumiin sekä työvälineiden, materiaalien ja kirjallisuuden hankintaan. Yhdistys osallistuu myös päiväkodin henkilökunnan omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitämiseen tukemalla taloudellisesti heidän kouluttautumistaan.

Koulun toiminnan tukeminen

Yhdistys osoittaa jäsen- ja kannnatusjäsenmaksuina sekä erilaisilla kampanjoilla hankittuja varoja montessoriluokkien käyttöön: retkiin sekä työvälineiden, materiaalien ja kirjallisuuden hankintaan.

Yhdistys osallistuu montessoriluokkien opettajien omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitämiseen esim tukemalla taloudellisesti heidän kouluttautumistaan.

Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että Montessori-opettajakoulutus saataisiin Suomeen.

Yhdistys pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan edesauttamaan Montessoriopetuksen vahvistumista Ruusutorpan koulussa lähtökohtanaan, että kaikilla Montessoriluokilla tulee jatkossakin olla koulutetut montessoriopettajat.

Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö

Yhdistyksen hallitus pitää ensiarvoisen tärkeänä kehittää ja tukea päiväkodin ja koululuokkien välistä yhteistyötä. Ruusutorpan koulussa molemmat yksiköt toimivat saman katon alla, mikä mahdollistaa erittäin hedelmällisen yhteistyön. Eri-ikäiset lapset toimivat ja leikkivät yhdessä ottaen näin huomioon pienimmätkin päiväkotilapset. Siirtyminen päiväkodista kouluun on helpompi, kun tuntee ja tietää etukäteen opettajat ja muut luokkalaiset.

Montessoriyhteisön yhteistoimintaan pyritään löytämään uusia muotoja varainkeruukampanjoiden ja jo perinteeksi muodostuneiden iltamien lisäksi Vanhempien välistä kanssakäymistä pyritään edelleen lisäämään, jotta vanhemmat tulisivat tutuiksi.


Sivu on päivitetty 16.5.24.