Montessoriluokat Espoon Leppävaarassa, Ruusutorpan koulussa

Opiskelu koulussa tapahtuu pääosin montessoriopetuksen avulla. Sen perusajatuksena on auttaa lasta oppimaan itse, opettajan toimiessa oppimisprosessin tukena. Opettaja kannustaa oppilaita omaehtoiseen työskentelyyn, varmistaen myös sen, että opetussuunnitelma toteutuu ja jokaiselta ikäluokalta vaaditut oppimistavoitteet saavutetaan.

Yhdysluokat, joita tällä hetkellä on kaksi, palvelevat luontevalla tavalla lapsen kasvua sosiaaliseksi yksilöksi. Eri-ikäisten oppilaiden ryhmä kannustaa lapsia myös suvaitsevaisuuteen ja auttaa lasta kasvamaan ryhmän toimivaksi jäseneksi.

Oppilaille annetaan mahdollisuus oppimiseen myös erilaisten ilmaisutapojen ja havaintomateriaalien avulla. Oppiminen tapahtuu pääasiassa oivaltamisen kautta ja sen apuna käytetään asteittain vaikeutuvaa Montessori-opetusvälineistöä.

Peruskoulun montessoriluokkien henkilökunta on opettajakoulutuksen lisäksi hankkinut montessorikoulutuksen joko kotimaassa tai ulkomailla. Montessori-luokkien lapset, heidän perheensä ja Montessori-opettajat ovat toisilleen tuttuja ja yhteistyö sujuu hyvin myös koulun muun henkilökunnan kanssa. Koska oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi kouluun mennään mielellään, vaikka koulu ei olekaan kaikille lähikoulu. Oppilaat ovat innostuneita ja motivoituneita oppimaan ja he opiskelevat mielellään.

Montessoriluokat ovat maksuttomia ja kuuluvat Espoon kaupungin koulutoimen piiriin.