Mitä on Montessori-opetus?

Montessori-pedagogiikan perusajatuksena on "Auta minua tekemään itse". Oppimistilanteessa montessoriopettajan/ohjaajan tehtävä ei ole johtaa vaan toimia tarkkailijana taustalla ja tarjota apua, kun lapsi sitä tarvitsee.

Montessoripedagogiikan loi italialainen lääkäri ja psykologi Maria Montessori viime vuosisadan vaihteessa. Maria Montessori tunnisti lapsissa oppimisen herkkyyskausia, kehityksen jaksoja, jolloin lapsi on erityisen vastaanottavainen tietyille aistimuksille ja joita seuratessaan opettaja saa oppimisen tuntumaan helpolta ja hauskalta. Kaiken oppimisen lähtökohta on lapsen oma tiedonhalu ja aloitteellisuus. Oppimista ei tapahdu ellei lapsi ole kiinnostunut oppimastaan.

Maria Montessorin ydinajatuksena oli tukea lapsen persoonallisuutta ja kehittää sitä, kannustaa lasta yhteistyöhön muiden kanssa ja tyydyttää lapsen tiedonhalu. Montessoriopettajan/ohjaajan tehtävä on tukea ja seurata lapsen kehitystä ja oppimisen herkkyyskausia, pienimmästä isoimpaan. Pyrkimyksenä on luoda pohja terveelle itsetunnolle ja itseluottamukselle jo lapsena.

Montessoriopetuksen tavoitteena on myös saada lapsiryhmissä kehittymään sisäinen kurinalaisuus ja vastuu itsestä, toisesta ja ympäristöstä ja antamaan toisille työrauha. Tämä johtaa oppimisen toimintamalliin ja elinikäiseen oppimisen arvostamiseen.