Hakuohjeet päiväkotiin

Lapset valitaan päiväkotiin pääsääntöisesti jonotusjärjestyksen perusteella. Valintaperusteina ovat montessorimenetelmän mukainen ryhmäjakauma ja lapsen jonotusikä. Lapset, joilla on sisarus Ruusutorpan montessori-päiväkodissa, -esikoulussa tai peruskoulun montessoriluokilla, ovat ikäryhmässään etusijalla, kun uusia lapsia otetaan päiväkodin ryhmiin.

Jonotusmaksu on 20 euroa vuosi. Voitte ilmoittaa lapsenne jonoon lähettämällä lapsen tiedot sähköpostilla jononhoitajalle (jononhoitaja ät montessori-lastentalo.net). Sähköpostissa tulee ilmoittaa

Jononhoitaja lähettää teille maksutiedot jonotusmaksua varten.

Jononhoitaja ottaa lapset päiväkodin jonoon, kun vanhemmat ovat maksaneet jonotusmaksun.

Jonotuslistalla olevien lasten vanhemmille lähetetään joka vuoden marraskuussa maksutiedot seuraavan vuoden jonotusmaksun maksamista varten.

Uudet lapset aloittavat pääsääntöisesti aina syksyisin, mutta lapselle voidaan tarjota hoitopaikka päiväkodissa/esikoulussa myös kesken toimintakautta, jos paikkoja avautuu.

Päiväkodin johtaja Kirsi Ollila vastaa päiväkotiin liittyviin kysymyksiin mielellään, katso yhteystiedot yhteystietosivulta.


Sivu on päivitetty 16.5.2024.