Välineet

Montessoripäiväkotien ja –luokkien tunnuslause on ”Auta minua tekemään itse”. Maria Montessorin työn ja kokemusten tuloksena montessoripäiväkoteihin ja –luokkiin luotiin oma välineistönsä mahdollistamaan lasten itsenäinen toiminta. Välineistön/materiaalin avulla annetaan lapselle mahdollisuus tiedonhankkimiseen ja taitojen kehittämiseen ottaen huomioon lasten kehityskaudet ja lapsen muuttuvat herkkyyskaudet.

Montessorivälineet jaotellaan seuraavasti:

  • arkipuuhat (kodin askareet, itsestä ja ympäristöstä huolehtiminen)
  • aistimateriaalit (aistiensa avulla lapsi jäsentää ympäristöään; luokittelee, määrittelee, erottelee jne.)
  • kielimateriaali (kirjoittaminen, lukeminen, kommunikaatio, sosiaaliset taidot)
  • matemaattinen materiaali (tutustuminen 10-järjestelmään, lineaariseen laskemiseen konkreettisin välinein)
  • kulttuurin välineet (tutustutaan ympäröivään maailmaan, luontoon ja erilaisiin kulttuureihin)
  • materiaalit taitojen ja tieteiden parissa työskentelyyn (liikunta, musiikki, kuvataiteet jne.)