Tervetuloa Montessori-lastentalon sivuille!

Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Ruusutorpan koulun montessoriyhteisö muodostuu päiväkodin, esikoulun ja peruskoulun lapsista sekä montessoriopetukseen perehtyneestä henkilökunnasta.

Montessoriyhteisö Ruusutorpan koululla on erittäin toimiva. Päiväkodin ja koulun luokkien tilat ovat avarat ja viihtyisät, välineistö ja opetus korkeatasoista. Ympäristö on valmisteltu siten, että toiminnan keskus on lapsi, aikuinen on auttamassa lasta oppimaan. Tavoitteena on lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen oppimisympäristöllä, jossa vapaus itsenäiseen ja yksilölliseen työskentelyyn, ryhmätyötaitoja unohtamatta, on mahdollista. Montessoripäiväkoti ja montessorikoululuokat toimivat vieri vieressä, Ruusutorpan samassa siivessä. Sijaintinsa ansiosta päiväkoti ja koulun luokat muodostavat oman rauhallisen yhteisönsä suuremman kouluyhteisön sisälle.

Kodin, päiväkodin, koulun ja päiväkotimme ylläpitäjän Montessori-lastentalo ry:n välinen yhteistyö on hedelmällistä ja toiminta aktiivista. Useissa perheissä on lapsia sekä montessori-päiväkodissa, esikoulussa että peruskoulun montessoriluokilla, mikä lisää lapsen turvallisuudentunnetta. Monet koulun oppilaat ovat myös aloittaneet opintiensä montessoripäiväkodissa ja jatkaneet sieltä peruskoulun oppilaiksi päiväkodin viereiseen luokkaan koulun montessorisiivessä. Siirtyminen päiväkodin esikoulusta ensimmäisen luokan oppilaaksi on siten lapselle mukava ja turvallinen kokemus. Koulun puoli oppilaineen tulee päiväkodin lapsille tutuksi koulun ja päiväkodin yhteisissä toiminnoissa.

Suomen Montessoriliitto järjestää jatkuvaa täydennyskoulutusta montessoriopettajille ja -ohjaajille. Montessori-lastentalo ry, joka ylläpitää päiväkotiamme ja avustaa montessori-peruskoulumme luokkia ja opettajia, pitää tärkeänä tukea henkilökunnan jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Ajankohtaista

Montessori Lastentalo ry hakee päiväkotiin montessoriohjaajaa tai lastenhoitajaa perhevapaan sijaiseksi

(marraskuu 2022)


Tule kanssamme työskentelemään toimivassa ja rauhallisessa pienessä päiväkodissa, jossa vahvuutena on lapsilähtöinen pedagogiikka ja hyvä ilmapiiri!


Etsimme lastenhoitajan sijaista kokoaikaiseen työsuhteeseen 16.1.2023 alkaen lastenhoitajamme perhevapaan ajaksi eli noin vuoden 2023 loppuun asti.


Pieni montessoripäiväkotimme tarjoaa 3–6-vuotiaille lapsille kokopäivähoitoa sekä esiopetusta. Päiväkotimme lapset toimivat yhdessä 21 lapsen ryhmässä. Päiväkoti sijaitsee Espoon Leppävaarassa, Ruusutorpan koululla, jossa montessoriyhteisö muodostuu päiväkodin, esiopetuksen sekä peruskoulun lapsista ja montessoriopetukseen perehtyneestä henkilökunnasta. Tiivis työyhteisömme koostuu kahdesta montessoriohjaajakoulutuksen saaneesta varhaiskasvatuksen opettajasta ja lastenhoitajasta sekä päiväkotiapulaisesta.


Tavoitteena montessoripedagogiikassamme on lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen oppimisympäristössä, jossa on mahdollista vapaasti työskennellä itsenäisesti ja yksilöllisesti – ryhmätyötaitoja unohtamatta. Päiväkotimme ylläpitäjän, lasten vanhempien muodostaman Montessori Lastentalo ry:n kanssa yhteistyö on mutkatonta ja toiminta aktiivista, jo 1980-luvulta lähtien. Useissa perheissä on lapsia sekä montessoripäiväkodissa että Ruusutorpan peruskoulun montessoriluokilla, mikä kertoo perheiden sitoutumisesta ja viihtymisestä yhteisössämme. Myös henkilökuntamme on hyvin sitoutunutta ja vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä.


Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala) tai aiempi vastaava tutkinto (lastenhoitaja tai päivähoitaja). Edellytämme tehtävässä suomen kielen taitoa. Montessoripedagogiikan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi, mutta tarvittaessa perehdytämme siihen.


Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.


Pyydämme toimittamaan vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti osoitteeseen hallitus@montessori-lastentalo.net. Hakuaika on 6.12.2022 asti, mutta haastattelemme jo hakuaikana ja paikka täytetään sopivan hakijan löytyessä.


Tiedustelut päiväkodin johtajalle sähköpostilla osoitteeseen kirsi.ollila@montessori-lastentalo.net tai puhelimitse 050 5487029 (maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 13 jälkeen)

tai yhdistyksen HR-vastaavalta

sanna.suoranta@montessori-lastentalo.net