Tervetuloa Montessori-lastentalon sivuille!

Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Ruusutorpan koulun montessoriyhteisö muodostuu päiväkodin, esikoulun ja peruskoulun lapsista sekä montessoriopetukseen perehtyneestä henkilökunnasta.

Montessoriyhteisö Ruusutorpan koululla on erittäin toimiva. Päiväkodin ja koulun luokkien tilat ovat avarat ja viihtyisät, välineistö ja opetus korkeatasoista. Ympäristö on valmisteltu siten, että toiminnan keskus on lapsi, aikuinen on auttamassa lasta oppimaan. Tavoitteena on lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen oppimisympäristöllä, jossa vapaus itsenäiseen ja yksilölliseen työskentelyyn, ryhmätyötaitoja unohtamatta, on mahdollista. Montessoripäiväkoti ja montessorikoululuokat toimivat vieri vieressä, Ruusutorpan samassa siivessä. Sijaintinsa ansiosta päiväkoti ja koulun luokat muodostavat oman rauhallisen yhteisönsä suuremman kouluyhteisön sisälle.

Tämän päiväkodin omistaa Montessori-lastentalo ry, jonka jäsenistön muodostaa pääasiallisesti lasten vanhemmat. Yhdistys eli vanhemmat hoitavat päiväkodin hallintoa. Useissa perheissä on lapsia sekä montessori-päiväkodissa, esikoulussa että peruskoulun montessoriluokilla, mikä lisää lapsen turvallisuudentunnetta. Monet koulun oppilaat ovat myös aloittaneet opintiensä tässä montessoripäiväkodissa ja jatkaneet sieltä peruskoulun oppilaiksi päiväkodin viereiseen luokkaan koulun montessorisiivessä. Siirtyminen päiväkodin esikoulusta ensimmäisen luokan oppilaaksi on siten lapselle mukava ja turvallinen kokemus. Koulun puoli oppilaineen tulee päiväkodin lapsille tutuksi koulun ja päiväkodin yhteisissä toiminnoissa.

Suomen Montessoriliitto järjestää jatkuvaa täydennyskoulutusta montessoriopettajille ja -ohjaajille. Montessori-lastentalo ry, joka ylläpitää päiväkotiamme ja avustaa montessori-peruskoulumme luokkia ja opettajia, pitää tärkeänä tukea henkilökunnan jatkuvaa täydennyskoulutusta.